عُمرم پیشِ چشمام می سوخت …
.
.
.
ویدیو کلیپ ” مرهم … ”
با اجرای گروه فرهنگی طلوع
: استودیو هنری منجی کلیپ